Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Ogłosiliśmy konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie stomatologiczne

20.01.2022

W dniu 20 stycznia 2022 r. ogłoszono konkurs w rodzaju leczenie stomatologiczne, z okresem obowiązywania umów od 01.03.2022 r. do 31.12.2022 r.

W ogłoszonym postępowaniu przyjęto następujące ceny  jednostek rozliczeniowych w poniższych zakresach świadczeń:

świadczenia ogólnostomatologiczne – 1,09 zł.

świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży – 1,26 zł.

świadczenia periodontologii 1,34 zł.

świadczenia protetyki stomatologicznej – 1,22 zł.

świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w gabinecie szkolnym – 1,13 zł.

– świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii – 1,34 zł.

Harmonogram postępowania konkursowego:

– ogłoszenie postępowania konkursowego – 20.01.2022 r.

– składanie ofert – 03.02.2022 r.

– otwarcie ofert – 07.02.2022 r.

– rozstrzygniecie konkursu ofert – 17.02.2022 r.

Sposób przygotowania i składania ofert został określony w Zarządzeniu nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z późn. zm.); prosimy o przygotowanie kompletnych ofert w najnowszej wersji aplikacji do przygotowania ofert.