Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Mobilny EKUZ działa!

14.06.2019

Mobilny punkt EKUZ Podlaskiego NFZ odwiedził dziś (14.06) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. Gościliśmy tam już dwa tygodnie temu, ale ogromne zainteresowanie zarówno dawców, jak i pracowników Centrum skłoniło nas do jeszcze jednej wizyty. Zwłaszcza, że dziś przypada Światowy Dzień Krwiodawcy. W RCKiK pojawiło się ponad 200 osób, by honorowo oddać krew, a niemal co druga z tych osób odebrała u od nas kartę EKUZ. Także Pan Kropelka, który dziś miał co prawda pełne ręce roboty, ale znalazł chwilę, by także wyrobić swój EKUZ. Wszak wakacje tuż tuż… 

 

Przypomnijmy, że EKUZ umożliwia nam – w przypadku nagłego zachorowania za granicą – leczenie na zasadach takich, jakim podlegają ubezpieczeni mieszkańcy kraju, w którym spędzamy wakacje. Karta uprawnia nas do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w nagłych przypadkach na terenie państw Unii Europejskiej i EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria). EKUZ jest bezpłatny; aby go uzyskać, potrzebny jest dokument tożsamości. Wniosek można złożyć osobiście w dowolnym oddziale wojewódzkim NFZ lub wysłać e-mailem, pocztą albo za pośrednictwem ePUAP.

Najbliższe dyżury mobilnego punktu EKUZ są zaplanowane:

  • 15.06 (sobota) podczas imprezy Motoserce, Stadion Zwierzyniec przy lodowisku w Białymstoku, godz. 9.00-13.00
  • 16.06 (niedziela) na festynach parafialnych w parafii św. Kazimierza (os. Dziesięciny) oraz w parafii św. Maksymiliana (os. Jaroszówka), godz. 13.00-17.00
  • 13.07 (sobota) w biurze paszportowym, Białystok, ul. Bema

Przypominamy, że od 1 czerwca 2019 r. Narodowy Fundusz Zdrowia wydłużył termin ważności Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jest ona teraz ważna trzy lata, a nie jak do tej pory – 18 miesięcy. Dłużej ważny EKUZ mogą otrzymać osoby zatrudnione, pobierające zasiłek/świadczenie przedemerytalne, prowadzące działalność gospodarczą oraz rolnicy.

Źródło: Sekcja Komunikacji Społecznej