Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Mobilne stanowisko EKUZ

12.06.2018

Około 90 osób skorzystało w ostatnią niedzielę (10 czerwca) z możliwości wyrobienia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego „pod chmurką”. Mobilne stanowisko EKUZ już po raz kolejny było dostępne dla chętnych podczas festynu charytatywnego w parafii pw. św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku. Organizatorom serdecznie dziękujemy za zaproszenie!

Przypomnijmy, że EKUZ umożliwia nam – w przypadku nagłego zachorowania za granicą – leczenie na zasadach takich, jakim podlegają ubezpieczeni mieszkańcy kraju, w którym spędzamy wakacje. Karta uprawnia nas do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w nagłych przypadkach na terenie państw Unii Europejskiej i EFTA (Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria).

Karta jest wydawana bezpłatnie. Można uzyskać w dni powszednie w siedzibie Podlaskiego NFZ w Białymstoku przy ulicy Pałacowej 3 oraz w Delegaturach w Łomży (ul. Piłsudskiego 11a), Suwałkach (ul. Ogińskiego 5c) i Siemiatyczach (ul. 11 Listopada 26). Dodatkowo, w czerwcu zapraszamy także na dyżury mobilnego stanowiska EKUZ, które będzie pracowało w następujących lokalizacjach:

  • w sobotę, 16 czerwca, podczas „Otwartej Soboty” w biurze paszportowym Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Bema 4, w godz. 7.30-15.30
  • w niedzielę, 17 czerwca, podczas festynu w parafii św. M.M. Kolbego w Białymstoku (osiedle Pietrasze), w godz. 13.30-17.30.

Serdecznie zapraszamy!

Źródło: Sekcja Komunikacji Społecznej