Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Mobilne stanowisko EKUZ w biurze paszportowym

07.06.2019

W najbliższą sobotę (8.06) będzie można wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego w mobilnym stanowisku EKUZ w białostockim biurze paszportowym przy ul. Bema 4. 

Pamiętajmy, że EKUZ umożliwia nam – w przypadku nagłego zachorowania za granicą – leczenie na zasadach takich, jakim podlegają ubezpieczeni mieszkańcy kraju, w którym spędzamy wakacje. Karta uprawnia nas do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w nagłych przypadkach na terenie państw Unii Europejskiej i EFTA (Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria). Aby ją uzyskać, potrzebny jest dokument tożsamości. Karta jest bezpłatna, a osoby pracujące otrzymują EKUZ ważny przez trzy lata.

Mobilne stanowisko EKUZ pracuje w białostockim biurze paszportowym w każdą otwartą sobotę, czyli także 13 lipca.

Zapraszamy!

Źródło: Sekcja Komunikacji Społecznej