Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Ministerialne środki dla szpitali w Suwałkach i Grajewie

01.10.2018

Minister zdrowia Łukasz Szumowski podpisał w piątek, 28.09, w Suwałkach umowy na dofinansowanie w kwocie ok. 800 tys. zł Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych w szpitalu w Suwałkach i Grajewie. W wydarzeniu uczestniczyli również wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, dyrektor Podlaskiego Oddziału NFZ Maciej Olesiński oraz wicewojewoda podlaski Jan Zabielski. Szpital w Suwałkach otrzymał 336 tys., a szpital w Grajewie – 428 tys. zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup aparatury i sprzętu do ratowania najmłodszych pacjentów.

Minister Szumowski podkreślił, że „Szpitalne Oddziały Ratunkowe to pierwsze miejsce w szpitalu, gdzie pacjent wchodzi z cierpieniem, z chorobą, z zagrożeniem życia. Jeżeli czeka tam długo, bo nie ma sprzętu dobrego, to czeka bez potrzeby i cierpi”. Zapowiedział też, że resort zdrowia niebawem podpisze umowę z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Suwałkach na szkolenie pielęgniarek i położnych w ramach programu „Wsparcie na starcie”. PWSZ otrzyma na ten cel 2 mln zł. Ponadto, aby zachęcić do pracy w zawodzie pielęgniarki, rząd przekaże studentkom po 800 zł miesięcznie przez dwa ostatnie lata studiów i 1000 zł przez pierwsze dwa lata pracy.

Źródło: Rzecznik Prasowy, fot. wojewodapodlaski.pl