Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Krótsze kolejki do specjalistów i na badania diagnostyczne w województwie podlaskim

18.10.2018

Dzięki dodatkowym ponad 9 mln zł przekazanym przez Podlaski OW NFZ we wrześniu tego roku podlaskim poradniom specjalistycznym udało się skrócić kolejki pacjentów oczekujących na wizytę do specjalisty.

Porównując rok ubiegły z 2018 wyraźne skrócenie kolejek da się zaobserwować w poradniach specjalistycznych, na operację zaćmy, endoprotezoplastyki oraz do badań diagnostycznych (tomografia komputerowa oraz rezonans magnetyczny). Zwiększyła się również liczba wykonywanych świadczeń w tych zakresach.

W  jednej z poradni kardiologicznych na terenie woj. podlaskiego liczba osób oczekujących na udzielenie świadczenia spadła o 78% (z 356 do 87) , a w jednej z poradni neurologicznych dla dzieci o 25 % (z 108 do 81).

W przypadku jednej z białostockich poradni gastroenterologii dziecięcej we wrześniu wykonano o 69 porad więcej niż w sierpniu, co stanowi wzrost o 75,8% , przyjęto dwa razy więcej pacjentów pierwszorazowych (21 osób). Podobnie w jednej z poradni kardiologicznych – we wrześniu br. udzielono o ponad 123% porad pierwszorazowych więcej niż w sierpniu – przyjęto o 205 pacjentów więcej.

W ramach przekazanych ponad 9 mln zł POW NFZ opłacił wszystkie nadwykonania za I półrocze 2018 r. oraz zadeklarował, że opłaci wszystkie wizyty pierwszorazowe u specjalistów. Dodatkowymi środkami premiowane są również te poradnie, które przyczyniły się do skrócenia kolejek osób oczekujących.

Dofinansowane zostały także te podmioty, które oferują operacyjne leczenie zaćmy, wykonują zabiegi endoprotezoplastyki (ponad  5 mln zł)  a także świadczeniodawcy, którzy wykonują badania diagnostyczne – tomografię komputerową oraz rezonans magnetyczny (prawie 3 mln zł ).

Porównując dane dotyczące czasu oczekiwania na świadczenia we wrześniu 2018 r. oraz we wrześniu 2017 r., wyraźnie widać, że zdecydowanie zwiększyła się liczba wykonywanych świadczeń, a kolejki oczekujących zaczęły się skracać.

Porównując dane dotyczące czasu oczekiwania na świadczenia we wrześniu 2018 r. oraz we wrześniu 2017 r., wyraźnie widać, że zdecydowanie zwiększyła się liczba wykonywanych świadczeń, a kolejki oczekujących zaczęły się skracać.

źródło: Sekcja Komunikacji Społecznej