Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Konkurs ofert w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

31.10.2022

W dniu 31 października ogłosiliśmy postępowania w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów w rodzaju Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie w zakresach świadczeń:

 • żywienie dojelitowe w warunkach domowych – cena oczekiwana: 1,41zł;
 • badania zgodności tkankowej – cena oczekiwana: 695,91zł;
 • badania genetyczne – cena oczekiwana: 1,45zł;
 • zaopatrzenie protetyczne – cena oczekiwana: 1,45zł;
 • pozytonowa tomografia emisyjna- cena oczekiwana: 1,45zł;
 • kompleksowe leczenie wrodzonej spastyczności wielostawowej – cena oczekiwana: 1,45zł;
 • domowa antybiotykoterapia dożylna – cena oczekiwana: 1,41zł;
 • telekonsylium kardiologiczne – cena oczekiwana: 1,45zł;
 • telekonsylium geriatryczne – cena oczekiwana: 1,45zł;
 • koordynowana opieka nad kobietą w ciąży – KOC I (KOCI) – cena oczekiwana: 1,44 zł.

Okres obowiązywania umów: od 01.01.2023 r. – 30.06.2027 r.

Harmonogram postępowania konkursowego:

 1. Ogłoszenie postępowania – 31.10.2022 r.
 2. Termin składania ofert – 14.11.2022 r.
 3. Otwarcie ofert – 16.11.2022 r.
 4. Rozstrzygnięcie postępowania – 08.12.2022 r.

Sposób przygotowania i składania ofert został określony w Zarządzeniu nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z późn. zm.).

Prosimy o przygotowanie kompletnych ofert w najnowszej wersji aplikacji do przygotowania ofert.

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są w Publikatorze informacji o postępowaniach pod adresem:  https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default