Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Konkurs ofert w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

23.11.2022

W dniu 23 listopada ogłosiliśmy postępowania w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów w rodzaju Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie w zakresach świadczeń:

  • badania zgodności tkankowej – cena oczekiwana: 695,91zł;
  • zaopatrzenie protetyczne – cena oczekiwana: 1,45zł;
  • kompleksowe leczenie wrodzonej spastyczności wielostawowej – cena oczekiwana: 1,45zł;
  • domowa antybiotykoterapia dożylna – cena oczekiwana: 1,41zł;
  • koordynowana opieka nad kobietą w ciąży – KOC I (KOCI) – cena oczekiwana: 1,44 zł.

Okres obowiązywania umów: od 01.01.2023 r. – 30.06.2027 r.

Harmonogram postępowania konkursowego:

  1. Ogłoszenie postępowania – 23.11.2022 r.
  2. Termin składania ofert – 07.12.2022 r.
  3. Otwarcie ofert – 09.12.2022 r.
  4. Rozstrzygnięcie postępowania – 15.12.2022 r.

Sposób przygotowania i składania ofert został określony w Zarządzeniu nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z późn. zm.).

Prosimy o przygotowanie kompletnych ofert w najnowszej wersji aplikacji do przygotowania ofert.

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są w Publikatorze informacji o postępowaniach pod adresem:  https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default