Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie
szpitalne – programy lekowe – ogłoszenie

17.11.2022

W dniu dzisiejszym ogłosiliśmy konkurs w rodzaju leczenie szpitalne – programy
lekowe:
– Leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu
czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej (ICD 10: D 47.1),
– Lenalidomid w leczeniu pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w
przebiegu zespołów mielodysplastycznych o niskim lub pośrednim -1
ryzyku, związanych z nieprawidłowością cytogenetyczną w postaci
izolowanej delecji 5q (ICD 10: D 46)
w tym leki na obszarze województwa podlaskiego.


Okres obowiązywania umów: 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.


Harmonogram postępowania konkursowego:
– ogłoszenie postępowania – 17.11.2022 r.
– składanie ofert – 01.12.2022 r.
– otwarcie ofert – 05.12.2022 r.
– rozstrzygnięcie konkursu ofert – 15.12.2022 r.


Cena jednostki rozliczeniowej w ogłoszonym postępowaniu

Kod zakresu świadczenia

Nazwa świadczenia

Cena jednostki rozliczeniowej (zł)

03.0000.381.02

Program lekowy – leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej

1,35

03.0001.381.02

Leki w programie lekowym – leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej

1,00

03.0000.384.02

Program lekowy – lenalidomid w leczeniu pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych o niskim lub pośrednim-1 ryzyku, związanych z nieprawidłowością cytogenetyczną w postaci izolowanej delecji 5q

1,35

03.0001.384.02

Leki w programie lekowym -lenalidomid w leczeniu pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych o niskim lub pośrednim-1 ryzyku, związanych z nieprawidłowością cytogenetyczną w postaci izolowanej delecji 5q

1,00

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są pod adresem: https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default