Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe – ogłoszenie

19.01.2023

W dniu dzisiejszym ogłosiliśmy konkurs w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe:

  • Leczenie chorych z aktywną postacią łuszczycowego zapalenia stawów
  • Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej
  • Leczenie raka z komórek Merkla Awelumabem

 

W tym leki na obszarze województwa podlaskiego.

 

Okres obowiązywania umów: 01.03.2023 r. – 31.12.2023 r.

 

Harmonogram postępowania konkursowego:

  • ogłoszenie postępowania – 19.01.2023 r.
  • składanie ofert – 02.02.2023 r.
  • otwarcie ofert – 06.02.2023 r.
  • rozstrzygnięcie konkursu ofert – 20.02.2023 r.

 

Cena jednostki rozliczeniowej w ogłoszonym postępowaniu

 

Kod zakresu świadczenia

Nazwa świadczenia

Cena jednostki rozliczeniowej (zł)

03.0000.335.02

Program lekowy – leczenie chorych z aktywną postacią łuszczycowego zapalenia stawów (ŁZS)

1,35

03.0001.335.02

Leki w programie lekowym – leczenie chorych z aktywną postacią łuszczycowego zapalenia stawów (ŁZS)

1,00

03.0000.347.02

Program lekowy – leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej

1,35

03.0001.347.02

Leki w programie lekowym – leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej

1,00

03.0000.417.02

Program lekowy – leczenie raka z komórek Merkla Awelumabem

1,35

03.0001.417.02

Leki w programie lekowym – leczenie raka z komórek Merkla Awelumabem

1,00

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są pod adresem: https://sdsikch.nfzbialystok.pl/appubpst/user/pst/welcome@default