Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowanie odrębnie

23.02.2022

W dniu 23 lutego 2022 r. ogłosiliśmy konkurs w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, z okresem obowiązywania umów od 01.04.2022 r. do 31.12.2025 r.

W ogłoszonym postępowaniu cena  jednostki rozliczeniowej w zakresie koordynowana opieka nad kobietą w ciąży – KOC I (KOC I)  to 1,00 zł.

Harmonogram postępowania konkursowego:

– ogłoszenie postępowania konkursowego – 23.02.2022 r.

– składanie ofert – 09.03.2022 r.

– otwarcie ofert – 11.03.2022 r.

– rozstrzygniecie konkursu ofert – 18.03.2022 r.

Sposób przygotowania i składania ofert został określony w Zarządzeniu nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z późn. zm.); prosimy o przygotowanie kompletnych ofert w najnowszej wersji aplikacji do przygotowania ofert.