Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

01.09.2022

W dniu 1 września 2022 r. ogłosiliśmy postępowanie konkursowe w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, z okresem obowiązywania umów od 01.10.2022 r. do 30.06.2027 r.

W ogłoszonym postępowaniu cena jednostki rozliczeniowej w poszczególnych zakresach:

– opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego lub raka błony śluzowej trzonu macicy – 1 zł

-opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na siatkówczaka lub chorobę von Hippel-Lindau (VHL) – 1 zł

Harmonogram postępowania konkursowego:

  • Ogłoszenie konkursu ofert – 01.09.2022 r.
  • Termin składania ofert – 15.09.2022 r.
  • Termin otwarcia ofert – 19.09.2022 r.
  • Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert – 30.09.2022

Sposób przygotowania i składania ofert został określony w Zarządzeniu nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z późn. zm.); prosimy o przygotowanie kompletnych ofert w najnowszej wersji aplikacji do przygotowania ofert.