Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

27.05.2022

W dniu 27 maja 2022 r. ogłosiliśmy konkurs w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, z okresem obowiązywania umów od 01.07.2022 r. do 30.06.2027 r.

W ogłoszonym postępowaniu cena  jednostki rozliczeniowej w poszczególnych zakresach:

dializoterapia otrzewnowa to 1,14 zł,

hemodializoterapia to 1,14 zł.

Harmonogram postępowania konkursowego:

– ogłoszenie postępowania konkursowego – 27.05.2022 r.

– składanie ofert – 10.06.2022 r.

– otwarcie ofert – 14.06.2022 r.

– rozstrzygniecie konkursu ofert – 24.06.2022 r.

Sposób przygotowania i składania ofert został określony w Zarządzeniu nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z późn. zm.); prosimy o przygotowanie kompletnych ofert w najnowszej wersji aplikacji do przygotowania ofert.