Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

13.06.2022

W dniu 13 czerwca 2022 r. ogłosiliśmy postępowanie w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, z okresem obowiązywania umowy od 01.08.2022 r. do 30.06.2023 r.

W ogłoszonym postępowaniu cena jednostki rozliczeniowej wynosi: 39,35 zł

Harmonogram postępowania konkursowego:

  • ogłoszenie postępowania konkursowego – 13.06.2022 r.
  • składanie ofert – 27.06.2022 r.
  • otwarcie ofert – 29.06.2022 r.
  • rozstrzygnięcie konkursu ofert – 15.07.2022 r.

Sposób przygotowania i składania ofert został określony w Zarządzeniu nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z późn. zm.); prosimy o przygotowanie kompletnych ofert w najnowszej wersji aplikacji do przygotowania ofert.

Ogłoszenie dotyczące postępowania wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne jest w Publikatorze informacji o postępowaniach pod adresem:  https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default.