Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: rehabilitacja lecznicza

01.03.2022

W dniu 1 marca 2022 r. ogłosiliśmy konkurs w rodzaju rehabilitacja lecznicza, z okresem obowiązywania umów od 01.05.2022 r. do 31.12.2025 r.

W ogłoszonym postępowaniu cena  jednostki rozliczeniowej w poszczególnych zakresach:

  • rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych to 1,43 zł,
  • rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych to 1,30 zł,
  • rehabilitacja neurologiczna to 1,33 zł.

Harmonogram postępowania konkursowego:

– ogłoszenie postępowania konkursowego – 01.03.2022 r.

– składanie ofert – 15.03.2022 r.

– otwarcie ofert – 17.03.2022 r.

– rozstrzygniecie konkursu ofert – 07.04.2022 r.

Sposób przygotowania i składania ofert został określony w Zarządzeniu nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z późn. zm.); prosimy o przygotowanie kompletnych ofert w najnowszej wersji aplikacji do przygotowania ofert.