Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza

04.08.2022

W dniu 4 sierpnia 2022 r. ogłosiliśmy postępowanie w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza, z okresem obowiązywania umów od 01.10.2022 r. do 30.12.2025 r.

W ogłoszonym postępowaniu cena jednostki rozliczeniowej w poszczególnych zakresach:

– rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym – 1,43 zł

– rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu wzroku – 1,43 zł

– rehabilitacja kardiologiczna lub kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa w ośrodku/oddziale dziennym – 1,43 zł

– rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych – 1,89 zł

Harmonogram postępowania konkursowego:

  • Ogłoszenie konkursu ofert – 04.08.2022 r.
  • Termin składania ofert – 19.08.2022 r.
  • Termin otwarcia ofert – 23.08.2022 r.
  • Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert 15.09.2022 r.

Sposób przygotowania i składania ofert został określony w Zarządzeniu nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z późn. zm.); prosimy o przygotowanie kompletnych ofert w najnowszej wersji aplikacji do przygotowania ofert.