Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju programy zdrowotne w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne

17.03.2023

17 marca 2023 r. ogłoszono postępowania w sprawie zawarcia umów w trybie konkursu ofert w rodzaju programy zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne, z okresem obowiązywania umów od 01.07.2023 r. do 30.06.2028 r.

 

W postępowaniach przyjęto następujące ceny oczekiwane jednostki rozliczeniowej w poszczególnych zakresach świadczeń:

 

Zakres Świadczeń

Planowana
cena jednostek
rozliczeniowych
w zł

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY – ETAP DIAGNOSTYCZNY

12,54

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY – ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI

14,44

PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) – ETAP PODSTAWOWY

12,54

PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) – ETAP SPECJALISTYCZNY

12,54

PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH

13,53

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO

12,74

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO

12,74

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO

12,74

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP PODSTAWOWY – W PRACOWNI STACJONARNEJ

13,04

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP PODSTAWOWY – W PRACOWNI STACJONARNEJ

13,04

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP PODSTAWOWY – W PRACOWNI STACJONARNEJ

13,04

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP PODSTAWOWY – W PRACOWNI MOBILNEJ

12,54

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP PODSTAWOWY – W PRACOWNI MOBILNEJ

12,54

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP PODSTAWOWY – W PRACOWNI MOBILNEJ

12,54

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI

13,35

 

Harmonogram postępowania konkursowego:

– ogłoszenie postępowania konkursowego – 17.03.2023 r

– składanie ofert – 31.03.2023 r.

– otwarcie ofert – 04.04.2023 r.

– rozstrzygniecie konkursu ofert – 18.05.2023 r.

Sposób przygotowania i składania ofert został określony w Zarządzeniu nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z późn. zm.).

Prosimy o przygotowanie kompletnych ofert w najnowszej wersji aplikacji do przygotowania ofert.

Jednocześnie zapraszamy Państwa do uczestniczenia w szkoleniu online za pomocą komunikatora Webex, przypominającego zasady składania ofert.

Termin szkolenia: 21.03.2023 r. (wtorek) godz. 11.00.

Łącze do spotkania: https://nfz-bialystok.webex.com/nfz-bialystok/j.php?MTID=m202b8148678397ce1c098e4f0d6de08f

Pliki do pobrania: