Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: opieka paliatywna i hospicyjna

04.05.2022

W dniu 04 maja 2022 r. ogłosiliśmy konkurs w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna, z okresem obowiązywania umów od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r.

W ogłoszonym postępowaniu cena jednostki rozliczeniowej to – 70,37 zł

Harmonogram postępowania konkursowego:

– ogłoszenie postępowania konkursowego – 04.05.2022 r.

– składanie ofert – 18.05.2022 r.

– otwarcie ofert – 23.05.2022 r.

– rozstrzygniecie konkursu ofert – 09.06.2022 r.

Sposób przygotowania i składania ofert został określony w Zarządzeniu nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z późn. zm.); prosimy o przygotowanie kompletnych ofert w najnowszej wersji aplikacji do przygotowania ofert.