Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne

14.04.2022

W dniu 14 kwietnia 2022 r. ogłosiliśmy konkurs ofert w sprawie zawarcia umów w rodzaju leczenie szpitalne, z okresem obowiązywania od 01.07.2022 r. do 30.06.2025 r.

W ogłoszonych postępowaniach oczekiwana cena jednostki rozliczeniowej w poszczególnych typach umów wynosi:

 • Oddziały Szpitalne – 1,20 zł:
  • geriatra – hospitalizacja
  • chirurgia naczyniowa – hospitalizacja
  • ortopedia i traumatologia narządu ruchu – hospitalizacja (wraz z zakresami skojarzonymi)
  • chirurgia plastyczna – zespół chirurgii jednego dnia
  • chirurgia plastyczna dziecięca – zespół chirurgii jednego dnia
  • chirurgia szczękowo-twarzowa – zespół chirurgii jednego dnia
 • Świadczenia Kompleksowe – 1,05 zł:
  • Kompleksowa Opieka Po Zawale Mięśnia Sercowego (KOS-ZAWAŁ)

Harmonogram postępowania konkursowego:

– ogłoszenie postępowania konkursowego – 14.04.2022 r.

– składanie ofert – 29.04.2022 r.

– otwarcie ofert – 05.05.2022 r.

– rozstrzygniecie postępowania konkursowego – 05.05.2022 r.

Sposób przygotowania i składania ofert został określony w Zarządzeniu nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z późn. zm.); prosimy o przygotowanie kompletnych ofert w najnowszej wersji aplikacji do przygotowania ofert.

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są w Publikatorze informacji o postępowaniach pod adresem:  https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default