Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne – programy lekowe – unieważnienie

21.06.2022

W dniu dzisiejszym unieważniliśmy konkurs ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe:

  • Leczenie chorych na ostrą porfirię wątrobową (AHP) u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat.