Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne – programy lekowe – ogłoszenie

22.08.2022

W dniu dzisiejszym ogłosiliśmy konkurs w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe:

  • Leczenie pacjentów z idiopatyczną wieloogniskową chorobą Castlemana,
  • Stosowanie letermowiru w celu zapobiegania reaktywacji cytomegalowirusa (CMV) i rozwojowi choroby u dorosłych, seropozytywnych względem CMV pacjentów, którzy byli poddani zabiegowi przeszczepienia allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych,
  • Profilaktyczne leczenie chorych na migrenę przewlekłą,
  • Zapobieganie powikłaniom kostnym u dorosłych pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym obejmującym kości z zastosowaniem denosumabu,
  • Leczenie nintedanibem choroby śródmiąższowej płuc związanej z twardziną układową,

w tym leki na obszarze województwa podlaskiego.

 

Okres obowiązywania umów: 01.10.2022 r. – 31.12.2022 r.

 

Harmonogram postępowania konkursowego:

  • ogłoszenie postępowania – 22.08.2022 r.
  • składanie ofert – 05.09.2022 r.
  • otwarcie ofert – 07.09.2022 r.
  • rozstrzygnięcie konkursu ofert – 22.09.2022 r.

Cena jednostki rozliczeniowej w ogłoszonym postępowaniu

Kod zakresu świadczenia

Nazwa świadczenia

Cena jednostki rozliczeniowej (zł)

03.0000. 431.02

program lekowy – Leczenie pacjentów z idiopatyczną wieloogniskową chorobą Castlemana

1,35

03.0001. 431.02

leki w programie lekowym – Leczenie pacjentów z idiopatyczną wieloogniskową chorobą Castlemana

1,00

03.0000. 432.02

program lekowy – Stosowanie letermowiru w celu zapobiegania reaktywacji cytomegalowirusa (CMV) i rozwojowi choroby u dorosłych, seropozytywnych względem CMV pacjentów, którzy byli poddani zabiegowi przeszczepienia allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych

1,35

03.0001. 432.02

leki w programie lekowym – Stosowanie letermowiru w celu zapobiegania reaktywacji cytomegalowirusa (CMV) i rozwojowi choroby u dorosłych, seropozytywnych względem CMV pacjentów, którzy byli poddani zabiegowi przeszczepienia allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych

1,00

03.0000.433.02

program lekowy – Profilaktyczne leczenie chorych na migrenę przewlekłą

1,35

03.0001.433.02

leki w programie lekowym – Profilaktyczne leczenie chorych na migrenę przewlekłą

1,00

03.0000.434.02

program lekowy – Zapobieganie powikłaniom kostnym u dorosłych pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym obejmującym kości z zastosowaniem denosumabu

1,35

03.0001.434.02

leki w programie lekowym – Zapobieganie powikłaniom kostnym u dorosłych pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym obejmującym kości z zastosowaniem denosumabu

1,00

03.0000.435.02

program lekowy – Leczenie nintedanibem choroby śródmiąższowej płuc związanej z twardziną układową

1,35

03.0001.435.02

leki w programie lekowym – Leczenie nintedanibem choroby śródmiąższowej płuc związanej z twardziną układową

1,00

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są pod adresem: https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default