Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne – programy lekowe – ogłoszenie

03.06.2022

W dniu dzisiejszym ogłosiliśmy konkurs w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe:

  • Leczenie chorych na ostrą porfirię wątrobową (AHP) u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat,
  • Leczenie chorych na pierwotną hiperoksalurię typu 1,
  • Leczenie chorych z dystrofią mięśniową Duchenne’a spowodowaną mutacją nonsensowną w genie dystrofiny,

w tym leki na obszarze województwa podlaskiego.

Okres obowiązywania umów: 15.07.2022 r. – 31.12.2022 r.

Harmonogram postępowania konkursowego:

  • ogłoszenie postępowania – 03.06.2022 r.
  • składanie ofert – 17.06.2022 r.
  • otwarcie ofert – 21.06.2022 r.
  • rozstrzygnięcie konkursu ofert – 07.07.2022 r.

Cena jednostki rozliczeniowej w ogłoszonym postępowaniu

Kod zakresu świadczenia

Nazwa świadczenia

Cena jednostki rozliczeniowej (zł)

03.0000.428.02 program lekowy – Leczenie chorych na ostrą porfirię wątrobową (AHP) u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat 1,06
03.0001.428.02 leki w programie lekowym – Leczenie chorych na ostrą porfirię wątrobową (AHP) u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat 1,00
03.0000.429.02 program lekowy – Leczenie chorych na pierwotną hiperoksalurię typu 1 1,06
03.0001.429.02 leki w programie lekowym – Leczenie chorych na pierwotną hiperoksalurię typu 1 1,00
03.0000.430.02 program lekowy – Leczenie chorych z dystrofią mięśniową Duchenne’a spowodowaną mutacją nonsensowną w genie dystrofiny 1,06
03.0001.430.02 leki w programie lekowym – Leczenie chorych z dystrofią mięśniową Duchenne’a spowodowaną mutacją nonsensowną w genie dystrofiny 1,00

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są pod adresem: https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default