Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

KONKURS LECZENIE SZPITALNE – PROGRAMY ZDROWOTNE (LEKOWE) ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

17.02.2016

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza rozstrzygnięcie postępowania prowadzonego w trybie konkursu o zawarcie umów na  udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe), w zakresie:

  1. LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO W TYM LEKI

ROZSTRZYGNIĘCIE
(w informatorze proszę wybrać datę: 2016 rok, bieżący status: rozstrzygnięte, w przedmiocie postępowania: leczenie szpitalne – szp)