Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat w sprawie zapewnienia dostępności informacyjno-komunikacyjnej przez świadczeniodawców

11.02.2020

Komunikat w sprawie zapewnienia dostępności informacyjno-komunikacyjnej przez świadczeniodawców