Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat w sprawie umów w rodzaju AOS – PORADNIE SPECJALISTYCZNE

14.05.2018
Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w trybie art. 156 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2017, poz. 1938 ze zm.) uzyskał zgodę Prezesa NFZ na przedłużenie okresu obowiązywania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – poradnie specjalistyczne (typ umowy: 02/01) obowiązujących do 30 czerwca 2018 r. na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy.

 

W związku z powyższym Świadczeniodawcom, których umowy na poradnie specjalistyczne wygasają 30 czerwca 2018 r., w najbliższym czasie zostanie przedstawiona propozycja przedłużenia umowy do dnia 31 grudnia 2018 r.