Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat w sprawie rozporządzenia zmieniającego z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

20.10.2020
Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U. 2020 poz. 1641) https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2020/pozycja/1641            

Jednostka publikująca*: Dział Kontraktowania Swiadczeń