Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat w sprawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej

17.05.2017

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w dniu 15 maja 2017 r. zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej.

Powyższe zmiany dostępne są na stronie internetowej:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/946