Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat w sprawie przekazywania informacji o lekarzach specjalistach

02.01.2019

Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, iż zgodnie z zapisami art. 6 ustawy z dnia 5 lipca 2018r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r., poz. 1532) –  Świadczeniodawca posiadający umowę, o której mowa w art. 4 ust. 3 pkt 1 wskazanej powyżej ustawy, przekazuje dyrektorowi właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informację o liczbie lekarzy spełniających warunki, o których mowa w art. 4 ust. 3, oraz zbiorczo kwotę niezbędną do zapewnienia im wynagrodzeń, o których mowa w art. 4 ust. 2, do dnia: 21 stycznia każdego roku – według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. Dane należy przekazać za pośrednictwem portalu SZOI