Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat w sprawie przekazania informacji o lekarzach specjalistach

01.07.2020
Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż zgodnie z zapisami art. 6 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1532) – Świadczeniodawca posiadający umowę, o której mowa w art. 4 ust. 3 pkt 1 wskazanej wyżej ustawy, przekazuje dyrektorowi właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informację o liczbie lekarzy spełniających warunki, o których mowa w art. 4 ust. 3 oraz zbiorczo kwotę niezbędną do zapewnienia im wynagrodzeń, o których mowa w art. 4 ust. 2, do dnia: 21 lipca każdego roku – według stanu na dzień 30 czerwca tego roku. Dane należy przekazać za pośrednictwem portalu SZOI.