Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania umów w rodzaju AOS – świadczenia w poradniach specjalistycznych

25.09.2018

Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018, poz. 1515), w brzmieniu którego: „ na wniosek dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, za zgodą świadczeniodawcy, umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarte w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i realizowane w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, mogą zostać przedłużone na okres nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2019 r.”,  Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia podjął decyzję o przedłużeniu okresu obowiązywania umów w rodzaju AOS-Poradnie (typ umowy 02/01) do dnia 31 grudnia 2019 r.