Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat w sprawie podania immunoglobuliny antyRhD pacjentce RhD-ujemnej

29.01.2018

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 września 2017r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2017r. poz. 1766), które wprowadziło nowe świadczenie gwarantowane pn. „podanie immunoglobuliny antyRhD pacjentce RhD – ujemnej”, realizowane w ramach poradni położniczo-ginekologicznej, Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje w załączeniu do komunikatu wykaz poradni położniczo – ginekologicznych realizujących umowy w przedmiotowym zakresie świadczeń na obszarze województwa podlaskiego.

Wykaz poradni położniczo – ginekologicznych w województwie podlaskim