Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat w sprawie opublikowania Zarządzenia Prezesa NFZ dot. umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia.

11.08.2017
Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje  o opublikowaniu Zarządzenia Nr 69/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-692017dsoz,6615.html