Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat w sprawie opublikowania zarządzenia Nr 99/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 września 2017 r. oraz zarządzenia Nr 102/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. zmieniających zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne świadczenia wysokospecjalistyczne

20.10.2017

Zarządzenie Nr 99/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 września 2017 r. oraz  zarządzenie Nr 102/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne świadczenia wysokospecjalistyczne