Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat w sprawie opublikowania zarządzenia Nr 38/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 maja 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

25.05.2018

Zarządzenie Nr 38/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 maja 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej