Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat w sprawie opublikowania zarządzenia Nr 31/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 marca 2019 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

21.03.2019

Zarządzenie Nr 31/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej