Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat w sprawie opublikowania Zarządzenia NR 14/2019/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne oraz Zarządzenia Nr 15/2019/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 7 lutego 2019 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

14.02.2019

1.   ZARZĄDZENIE NR 14/2019/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju  ratownictwo medyczne

2.  ZARZĄDZENIE Nr 15/2019/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 7 lutego 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej