Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat w sprawie opublikowania zarządzenia Nr 112/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

06.11.2018

Zarządzenie Nr 112/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego