Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Komunikat w sprawie opublikowania przez Prezesa NFZ Zarządzenia Nr 106/2015/DSOZ z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne.

Komunikat w sprawie opublikowania przez Prezesa NFZ Zarządzenia Nr 106/2015/DSOZ z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne.

Komunikat w sprawie opublikowania przez Prezesa NFZ Zarządzenia Nr 106/2015/DSOZ z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne.

07.01.2016

Komunikat w sprawie opublikowania przez Prezesa NFZ Zarządzenia Nr 106/2015/DSOZ z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne.