Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat w sprawie opublikowania przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Zarządzenia Nr 51/2016/DSOZ z dnia 27 czerwca 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne

28.06.2016

Treść niniejszego zarządzenia dotyczy wprowadzenia zapisu „W przypadku świadczeń udzielonych dzieciom do ukończenia 18. r. ż. w ramach zakresów: świadczenia ogólnostomatologiczne oraz świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. r. ż, wprowadza się współczynnik korygujący wycenę punktową świadczenia, określoną w katalogu zakresów i świadczeń stomatologicznych – 1,2.”.

Zarządzenie Nr 51/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne