Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat w sprawie ogłoszenia uzupełniającego postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

05.04.2016
Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu uzupełniającego postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie: leczenie uzależnień na obszarze powiatu sokólskiego.

Okres obowiązywania umów: 01.07.2016 r. – 30.06.2021 r.

Cena oczekiwana w ogłoszonym postępowaniu konkursowym w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie leczenie uzależnień  wynosi 8,40 zł.