Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat w sprawie nowych zarządzeń w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia oraz programy lekowe

04.07.2018

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku uprzejmie informuje, że w dniu 3 lipca 2018 r. Prezes NFZ podpisał:

  • zarządzenie nr 67/2018/DGL zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia oraz
  • zarządzenie nr 68/2018/DGL zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

 

Wyżej wymienione zarządzenia zostały opublikowane na stronie Funduszu pod adresami:

http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-672018dgl,6791.html

oraz

http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-682018dgl,6792.html

 

źródło: Wydział Gospodarki Lekami