Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat w sprawie książeczki szczepień (dla oddziałów położniczych, ginekologiczno-położniczych i neonatologicznych)

02.02.2017

Książeczkę szczepień zakłada osoba, która wystawia zaświadczenie o urodzeniu żywym.

Książeczka szczepień jest dokumentem osoby szczepionej. W książeczce, podobnie jak w karcie uodpornienia, znajdują się dane osobowe pacjenta oraz niezbędne informacje na temat: rodzaju szczepionki, daty i godziny przeprowadzenia szczepienia, miejsca podania szczepionki, nazwy i numeru serii szczepionki. Odnotowuje się w niej informacje o przeciwwskazaniach do wykonania szczepienia ochronnego, wystąpieniu niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz o terminach kolejnych szczepień ochronnych.

Książeczka szczepień może być częścią książeczki zdrowia dziecka lub może być oddzielnym dokumentem. Jest wydawana rodzicom i zawiera historię szczepień dziecka. Rodzic przynosi książeczkę szczepień do placówki ochrony zdrowia, aby osoba wykonująca procedurę szczepienną potwierdziła pisemnie informację o przeprowadzonym u dziecka szczepieniu.

Książeczkę szczepień wypełnia w trakcie procedury szczepiennej osoba, która wykonała szczepienie.

W przypadku zagubienia lub zniszczenia książeczki szczepień osoby przeprowadzające obowiązkowe szczepienie ochronne wydają na podstawie posiadanej karty uodpornienia duplikat książeczki szczepień.

Podstawy prawne:

  • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1866)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 849)

Źródło: Rzecznik Prasowy