Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat w sprawie konieczności spełniania przez świadczeniodawców dodatkowych warunków związanych z realizacją niektórych świadczeń.

05.02.2016

Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, o konieczności spełniania przez świadczeniodawców dodatkowych warunków w przypadku realizacji niektórych świadczeń.

1. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych w przypadku badań diagnostycznych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej zostały określone w zał. nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1413 ze zm.), natomiast wykaz świadczeń gwarantowanych w zakresie procedur zabiegowych ambulatoryjnych oraz warunki ich realizacji zawiera zał. nr 3.

2. Rehabilitacja Lecznicza

W przypadku rehabilitacji leczniczej wykaz świadczeń gwarantowanych, które udzielane po spełnieniu dodatkowych warunków ich realizacji został określony w zał. nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1522).

Świadczenia dla których określone zostały dodatkowe warunki realizacji mogą być udzielane wyłącznie po spełnieniu określonych w rozporządzeniach warunków, co oznacza, że świadczeniodawca je realizujący musi dysponować odpowiednimi zasobami kadrowymi, lokalowymi czy też sprzętowymi.