Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat w sprawie karty uodpornienia (dla oddziałów położniczych, ginekologiczno-położniczych i neonatologicznych)

02.02.2017

Kartę uodpornienia zakłada osoba, która wystawia zaświadczenie o urodzeniu żywym.

Karty uodpornienia są przechowywane w kartotece w sposób umożliwiający wyszukiwanie osób podlegających obowiązkowym szczepieniom ochronnym.

W przypadku konieczności przekazania karty uodpornienia przekazuje się ją za pokwitowaniem osobie przeprowadzającej obowiązkowe szczepienie ochronne.

W karcie uodpornienia znajdują się dane osobowe pacjenta oraz dane dotyczące:

  • rodzaju szczepionki;
  • daty i godziny przeprowadzenia szczepienia;
  • nazwy i nr serii szczepionki;
  • miejsca podania szczepionki.

W karcie wpisuje się informacje o wykonaniu szczepień ochronnych, przeciwwskazaniach do  wykonania szczepienia ochronnego, wystąpieniu niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz o terminach kolejnych szczepień ochronnych.

Kartę uodpornienia wypełnia osoba, która wykonuje szczepienie ochronne: lekarz lub felczer, pielęgniarka, położna lub higienistka szkolna. Kartę wypełnia się w trakcie procedury szczepiennej.

Karta uodpornienia jest przechowywana w tej placówce ochrony zdrowia, której lekarz podstawowej opieki zdrowotnej aktualnie sprawuje opiekę profilaktyczną nad dzieckiem.

Podstawy prawne:

  • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2016 r. poz.1866)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 849)

Źródło: Rzecznik Prasowy