Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

KOMUNIKAT – Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1143).

07.07.2020
https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2020.138.0001143,rozporzadzenie-ministra-zdrowia-w-sprawie-wzorow-deklaracji-wyboru-swiadczeniodawcy-udzielajacego-swiadczen-z-zakresu-podstawowej-opieki-zdrowotnej.html