Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju: LECZNICTWO UZDROWISKOWE.

25.03.2022

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju: LECZNICTWO UZDROWISKOWE.

Rodzaj świadczeńKod postępowaniaZakres świadczeń
LECZNICTWO UZDROWISKOWE10-22-000001/UZD/08/1/08.6500.028.05/01UZDROWISKOWE
LECZENIE
SANATORYJNE DOROSŁYCH

Informujemy, iż ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania znajduje się w przeglądarce postępowań.