Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat o ogłoszeniu konkursu na realizację programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS” – Nr 10-18-000081/PPZ/18/1/18.0000.000.18/13

18.04.2018
Uprzejmie informuję, że działając na podstawie art. 48e ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2017.1938 z późn. zm.), w dniu 18 kwietnia 2018 roku został ogłoszony konkurs na realizację programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej  „POZ PLUS”:

  • Nr 10-18-000081/PPZ/18/1/18.0000.000.18/13

Zainteresowanych świadczeniodawców zapraszam do wzięcia udziału.

Oferty należy składać w siedzibie Podlaskiego OW NFZ: 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 3 – w terminie do dnia 04 maja 2018 r.

Termin ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu: 07 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie  opublikowane zostało na stronie internetowej Podlaskiego OW NFZ w Wyszukiwarce Postępowań Konkursowych.