Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie sprawdzeń weryfikacyjnych dla komunikatu elektronicznego LEK

18.10.2019

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w związku z uruchomieniem kolejnego etapu wdrażania sprawdzeń weryfikacyjnych dla komunikatu elektronicznego LEK informujemy że ujawnione w niektórych aptekach wyniki sprawdzeń o numerach:

  • 61501001 – Brak potwierdzenia w systemie NFZ informacji o przekazanej e-recepcie;
  • 61501002 – Przekazane miejsce wystawienia recepty niezgodne z miejscem wskazanym na e-recepcie;
  • 61501003 – Recepta o wskazanym identyfikatorze nie została wystawiona w systemie P1;
  • 61502001 – Brak potwierdzenia z systemu P1 o wskazanej realizacji e-recepty;
  • 61502002 – Przekazany rodzaj realizacji e-recepty niezgodny ze sposobem realizacji wykazanym w systemie P1.

którym przypisano status „ostrzeżenie” nie wpływają na uzyskanie refundacji za recepty ujęte w komunikacie o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobami medycznymi objętymi refundacją, wynikające ze zrealizowanych recept wystawionych przez osobę uprawnioną.

Jednocześnie informuję, że, Narodowy Fundusz Zdrowia podjął decyzję o zmianie statusu w/w sprawdzeń na status „do bazy” do czasu wyjaśnienia wątpliwości związanych z poprawnością działania tych sprawdzeń.