Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie tzw. Importu docelowego skierowany do świadczeniodawców i aptek ogólnodostępnych/punktów aptecznych

19.03.2021

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku informuje, że zapotrzebowania, o których mowa w art. 4 ust. 2, zgłoszenia o konieczności wydania zgody na czasowe dopuszczenie do obrotu w trybie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo farmaceutyczne oraz zapotrzebowania, o których mowa w art. 29a ust. 2 ustawy o Bezpieczeństwie żywności i żywienia, mogą być składane w postaci papierowej tylko do 31 marca 2021 r.

„Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie tzw. Importu docelowego w związku z uruchomionym od 1 stycznia 2021 r. Systemem Obsługi Importu Docelowego (SOID) oraz kończącym się okresem przejściowym dotyczącym możliwości składania dokumentacji papierowej”Jednostka publikująca: Wydział Gospodarki Lekami