Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat ministra zdrowia dla lekarzy specjalistów dotyczący leków 75+

24.08.2016

W komunikacie skierowanym do lekarzy specjalistów minister zdrowia Konstanty Radziwiłł przedstawił zasady wystawiania recept na bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne dla pacjentów po 75. roku życia.

Ministerstwo Zdrowia